خبر های و چیز های جدید از همه جای دنیا

 عکس   عکسهایی از گل های عجیب عکس   عکسهایی از گل های عجیب عکس   عکسهایی از گل های عجیببه گل های زیبا زیر یک نگاه بیاندازید !!! مطمئن هستید ک این ها گل های واقعی هستند ؟ با دقت بیشتر نگاه کنید… حیرت زده شدید ؟! درسته ؟

اینها بدن های انسان هستند ! که در کنار هم قرار گرفته اند و این گل های زیبا را تشکیل داده اند. این تصاویر خارق العاده تنها با استفاده از بدن های انسان ها در عکس های واقعی که از آنها گرفته شده است تشکیل شده است و بعد از تغییر دادن رنگ آنها و مرتب کردن آن با نرم افزار های گرافیکی این تصاویر را به وجود آورده است. شما با دیدن این عکس ها یک هنر خارق العاده و خلاقانه را مشاهده نموده اید.
این کار های زیبا توسط آقای Cecelia Webber انجام شده است. برای دیدن نمونه های بیشتر به وب سایت شخصی ایشان مراجعه کنید. عکس   عکسهایی از گل های عجیب عکس   عکسهایی از گل های عجیب
 عکس   عکسهایی از گل های عجیب

 عکس   عکسهایی از گل های عجیب

خبر های و چیز های جدید از همه جای دنیا |16:0 |پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ |

[-Design-]